"Nie miłuje się tego, czego wcale się nie zna. Jeśli się zaś miłuje to, co się zna,

to ta miłość sprawia, iż można to poznać coraz lepiej i coraz pełniej".  

                                                                                                 św. Augustyn