Historia Parafii

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strachówce – parafia rzymskokatolicka w dekanacie jadowskim, diecezji warszawsko-praskiej.  Erygowana w 1951. Mieści się przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 10. Prowadzą ją księża diecezjalni.

Parafia Strachówka, została erygowana dekretem Jego Ekscelencji ks. Abpa Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, z dnia 15 kwietnia 1951 r. Nr.1640. W skład parafii weszły wsie z parafii Sulejów i Dobre. Do utworzenia parafii przyczyniły się prośby kierowane przez miejscowe społeczeństwo do Warszawskiej Kurii Metropolitarnej. W wyniku tych próśb w październiku 1949 r. Kuria przesłała do Strachówki ks. Jana Michałowicza, którego zadaniem było zorganizowanie parafii. Staraniem ks. Michałowicza zbudowano drewnianą plebanię i murowany budynek gospodarczy w latach 1950/51. W tym samym cza­sie położono fundament pod drewniany kościół. Ks. Michałowicz pracował w Strachówce do 12 maja 1952 r.

Po nim przejął obowiązki proboszcza Ks. Franciszek Góźdź. Przy poparciu pa­rafian w 1952 r. zgromadził materiał budowlany na kościół. Uzyskawszy pozwo­lenia w 1957 r. na budowę kościoła murowanego, przystąpiono do budowy kościo­ła według projektu arch. mgr Mieczysława Pipreka. Kamień węgielny i fundamenty nowego kościoła poświęcił Ks. Bp. Wacław Majewski dnia 12 maja 1958 r. Dnia 16 grudnia 1961 r. kościół został oddany do użytku, dnia 26 sierpnia 1962 r. ks. Bp. Jerzy Modzelewski dokonał poświęcenia nowego kościoła. W uznaniu zasług Kuria Metropolitalna mianowała ks. Franciszka Goździa kanonikiem i przeniosła do parafii Dąbrówka. Dnia 12 kwietnia 1964 r. obowiązki proboszcza przejął ks. mgr Stanisław Smolaga. W okresie jego pracy duszpasterskiej Jego Eminencja ks. Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, dokonał konsekracji kościoła dnia 17 maja w 1970 r. Ks. Proboszcz Stanisław Smolaga pracował do 1974 r. Po nim został proboszczem ks. Mieczysław Iwanicki. Dnia 22 czerwca 1981 r. proboszczem został ks. Jerzy Misiak, który pracował do 1987 r. Od dnia 29 czerwca obowiązki proboszcza w parafii Strachówka pełnił ks. Sta­nisław Krupski do 1993 r. Następnie proboszczami byli ks. Antoni Czajkowski do 2008 r. i ks. Andrzej Dusza do 2012. Dnia 28 maja 2001 r. ks. bp. Kazimierz Romaniuk przewodniczył jubileuszowym uroczystościom 50 - lecia parafii, na które wierni przygotowali się przez Misje Święte w dniach 20 – 27 maja 2001 r. prowadzone przez Ojca Oblata Stanisława Grzybka. Kolejne Misje Święte odbyły się w czerwcu 2015 r. pod kierunkiem Ojców Redemptorystów z klasztoru w Nowej Osuchowej. Obecnie proboszczem jest ks. Mieczysław Jerzak.

Parafia przeżywa dwa doroczne odpusty: św. Antoniego i ku czci Patronki Parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej.