Formuła spowiedzi

Po podejściu do konfesjonału penitent mówi.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Na wieki wieków. Amen

 

Następnie penitent żegna się mówiąc:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Penitent, określa swój stan, czas ostatniej spowiedzi oraz inne okoliczności, których poznanie jest potrzebne spowiednikowi, tymi lub podobnymi słowami:

Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem ... Zadaną pokutę odprawiłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami.

Następnie penitent wyznaje swoje grzechy.

Za te i za wszystkie zapomniane grzechy żałuję z całego serca i chcę się szczerze poprawić.

Kapłan udziela nauki, wyznacza pokutę i udziela rozgrzeszenia:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.

I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, + I DUCHA ŚWIĘTEGO.

Penitent czyni znak krzyża i odpowiada:

Amen.

Po udzieleniu rozgrzeszenia kapłan mówi:

Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Penitent kończy:

Bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan odsyła penitenta mówiąc:

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.