Intencje Mszalne

 

Niedziela 29 maja 2022 –  Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość.

godz. 9.00  Za św. pamięci Mieczysława Gołębiowskiego, Irenę, Bogusława, Kazimierza, Dziadków Powierzów.

godz. 10.30  Za św. pamięci Eugenię, Mieczysława Sulich, Jana, Walerię Oksiędzkich, Wacława i Ryszarda Łopata.

godz. 12.00 Msza Święta gregoriańska.

godz. 12.00  Za św. pamięci Andrzeja i Zdzisława Szymańskich.

Niedziela 5 czerwca 2022 –  Zesłanie Ducha Świętego, uroczystość.

godz. 9.00  Za św. pamięci Bronisławę i Aleksandra Rosłon, Henryka Pytkowskiego, Wiesława Kwiatek, Tadeusza Dzięcioł.

godz. 10.30  Za św. pamięci Edmunda, Stefanię, Bolesława Mrozów, Jana Szpakowskiego, Jerzego Falkowskiego.

godz. 12.00 Msza Święta gregoriańska.

godz. 12.00 Za św. pamięci Leokadię, Józefa Dobosz, Janusza Borowego, Alinę Staniszewską.

Niedziela 12 czerwca 2022 –  Najświętszej Trójcy , uroczystość.

godz. 9.00  Za św. pamięci Władysława, Józefa, Jadwigę, Bogdana Karolak, Władysława, Stefanię, Jana Tabor w 2 rocznicę śmierci.

godz. 10.30  Za św. pamięci Juliannę Bartoszewską.

godz. 12.00 Msza Święta gregoriańska.

godz. 12.00 Za św. pamięci Pawła w 9 rocznicę śmierci, Stefana Gołasiów.

Czwartek 16 czerwca 2022 –  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, uroczystość.

godz. 9.00  Za św. pamięci Tadeusza Pióro.

godz. 10.30  Za Parafian.

 

godz. 17.00 Msza Święta gregoriańska.

Niedziela 19 czerwca 2022 – 12 niedziela zwykła

godz. 9.00  Msza Święta gregoriańska.

godz. 10.30  Za św. pamięci Mariusza Kupiec w 10 rocznicę śmierci.

godz. 12.00 Za św. pamięci  Janinę i Aleksandra Kaczorowskich, Ryszarda, Franciszka, Cezarego Ołdak, Jadwigę i Wiesława Bąkowskich.

godz. 12.00 Za św. pamięci Czesławę w 8 rocznicę śmierci, Henryka, Stefanię i Romana Ołdaków.

Niedziela 26 czerwca 2022 – 13 niedziela zwykła

godz. 9.00  Za św. pamięci Jana i Czesławę Pietrzak, Stefanię Kurowską, Dziadków Pietrzaków i Kurowskich.

godz. 10.30  Za św. pamięci Jana Łukasiewicza, Jana, Walerię Oksiędzkich, Ryszarda, Wacława Łopatów.

godz. 12.00 Za św. pamięci Jana, Leokadię, Władysława Gałązków.

godz. 12.00 Za św. pamięci Piotra Mikulskiego w 27 rocznicę śmierci, Jana w 37 rocznicę śmierci, Irenę Kurowickich.

godz. 12.00 Msza Święta gregoriańska.

Niedziela 3 lipca 2022 – 14 niedziela zwykła

godz. 9.00  Za św. pamięci Stanisława, Leokadię, Józefa, Mieczysława Poławskich, Józefa Kruszewskiego, Eugeniusza Borys, Dziadków Poławskich.

godz. 10.30  Za św. pamięci Ryszarda i Wacława Łopatów.

godz. 12.00 Msza Święta gregoriańska.

godz. 12.00 Za św. pamięci Jacka i Janusza Szatkowskich, Rodziców Łopatów i Szatkowskich.

Niedziela 10 lipca 2022 – 15 niedziela zwykła

godz. 9.00  Za św. pamięci Mariana Czerwińskiego w 12 rocznicę śmierci, całą rodzinę Czerwińskich, Kamińskich, Henryka Kamińskiego.

godz. 10.30  Za św. pamięci Zofię, Zdzisława Gorczyców, Dziadków Gorczyców i Wysockich.

godz. 12.00 Msza Święta gregoriańska.

godz. 12.00 Msza Święta dziękczynno-błagalna w 45 rocznicę zawarcia małżeństwa państwa Orzechowskich.

Niedziela 17 lipca 2022 – 16 niedziela zwykła

godz. 9.00  Za św. pamięci Franciszka Jasińskiego w 21 rocznicę śmierci.

godz. 10.30  Za św. pamięci Pawła Zbrzeźniaka w 1 rocznicę śmierci, Halinę, Stanisława, Mirosława, Danutę, całą rodzinę Zbrzeźniak.

godz. 12.00 Msza Święta gregoriańska.

godz. 12.00 Intencja zamówiona.

Niedziela 24 lipca 2022 – 17 niedziela zwykła

godz. 9.00  Intencja zamówiona.

godz. 10.30  Za św. pamięci Rodziców, Stefana, Stanisława i Tadeusza, Kazimierę, Jadwigę, Zofię, całą rodzinę Bieńków, Wiktorię, Władysława, całą rodzinę Lubaszków, Mariana Czerwińskiego, Dziadków Bieńków i Kurków.

godz. 12.00 Msza Święta gregoriańska.

godz. 12.00 Msza Święta dziękczynno-błagalna w  10 rocznicę ślubu Dariusza i Anny Piotrowskich.

Niedziela 31 lipca 2022 – 18 niedziela zwykła

godz. 9.00  Za św. pamięci Barbarę i Kazimierza Komorowskich, Janinę, Aleksandra Lewandowskich, Stanisławę i Mariana Komorowskich.

godz. 10.30  Za św. pamięci Mariana i Eugenię Laskowskich, Jerzego, Janusza Markiewicz, Eugenię, Jana, Zofię Żebrowską.

godz. 12.00 Za św. pamięci  Mieczysława Łukasiewicza, Jadwigę, Janusza Sztenkiel, całą rodzinę Łukasiewiczów.

godz. 12.00 Msza Święta dziękczynno-błagalna w 30 rocznicę ślubu Zbigniewa i Iwony.